znakznakznakznakznakznakznakznakznak

O nama

Epitychia je dinamična hrvatska tvrtka koja djeluje na području poslovnog savjetovanja i nudi cjelovit, održivi pristup kroz različite programe, s ciljem da pomogne tvrtkama-klijentima u poboljšanju njihove konkurentnosti na lokalnom i svjetskom tržištu.

Mnoge organizacije žele dosegnuti razinu uspješnosti vodećih svjetskih tvrtki, pa u tu svrhu primjenjuju različite pristupe. Ipak, usprkos ovim naporima, nisu postigle održivi uspjeh. Često se ne uvažava činjenica da uspješne tvrtke slijede složen, cjeloviti pristup usmjeren ka neprekidnim poboljšanjima te da potpuno integriraju svoje inicijative za unaprjeđenja. Takve tvrtke također uspješno uspostavljaju unutarnju kulturu neprekidnih poboljšanja.

„Globalno gospodarstvo“ podrazumijeva da se tvrtke suočavaju s „globalnim konkurentima“. U cilju uspješnog natjecanja u ovakvom okruženju, tvrtke moraju neprekidno poboljšavati svoje poslovanje u smislu kvalitete, troškova, isporuke, sigurnosti i motiviranosti, obavljajući zadatke bolje, brže i jeftinije. Upravo u ovom Epitychia nudi vrijedan doprinos razvitku cijele organizacije.

20 Ključeva       CILJEVI    ZNAČAJKE    KORISTI

Metodologija „20 ključeva“ je sveobuhvatan i pragmatičan sustav usmjeren na neprekidna poboljšanja poslovnih rezultata poduzeća. Sustav je koncipiran kao skup „alata“ čijim se sinergijskim djelovanjem ostvaruje napredak u dvadeset poslovnih područja. Metodologiju je razvio japanski autor Iwao Kobayashi, temeljeći je na Toyotinom proizvodnom sustavu. Zbog širine područja i sveobuhvatnosti tema koje pokriva, uočljiva je bliskost elemenata metodologije s brojnim drugim inicijativama usmjerenim na unaprjeđenje poslovanja, poput Kaizena, Lean pristupa, Balanced Scorecard sustava, TQM sustava itd.

Osnovna ideja je poboljšati proizvode i usluge, ubrzati njihovu isporuku i sniziti cijene, uključujući u aktivnosti unaprjeđenja sve zaposlenike. Stoga se kao prepoznatljivo obilježje ovakvog pristupa prihvaća moto „Kako poslovati brže, bolje i jeftinije, uz motivirane zaposlenike“.

20 Ključeva       CILJEVI    ZNAČAJKE    KORISTI

Primijeniti najbolje prakse u cilju postizanja svjetske razine poslovanja.

Ostvariti strateške ciljeve poslovanja.

Unaprijediti brzinu učenja i inoviranja u poslovanju.

Prepoznati i ukloniti sve oblike „otpada“ (aktivnosti koje ne dodaju vrijednost) u svrhu poboljšanja zadovoljstva kupaca i tržišnog udjela, stvarajući proizvode i pružajući usluge bolje, brže i jeftinije.

Energetski osvježiti i motivirati zaposlenike kako bi rad usmjerili na ostvarenje ciljeva.

Poboljšati produktivnost, profitabilnost i dugotrajno održivu konkurentnost poslovanja.

20 Ključeva       CILJEVI    ZNAČAJKE    KORISTI

Sastoji se od dvadeset praktičnih i sinergijski integriranih ključnih metoda potrebnih za osnaženje proizvodnog/uslužnog sustava tvrtke, usmjeravajući se na stvaranje proizvoda i pružanje usluga bolje, brže i jeftinije.

Predstavlja „plan putovanja“ ka tvrtki svjetske razine.

Stvara zajedničku predodžbu o tome gdje smo i gdje želimo biti te uvodi zajednički jezik za poboljšanja.

Predstavlja dokazanu metodologiju za održiva poboljšanja poslovanja.

Donosi sveobuhvatan sustav ocjenjivanja i uspoređivanja („benchmarking“) za nadzor napretka, u kojem se koriste vizualni prikazi („mape“) i detaljne kontrolne liste za opisivanje razina napredovanja ka svjetskoj razini poslovanja.

Uključuje sve u organizaciji, na svim razinama i funkcijama.

Oslanja se i nadopunjuje s aktualnim inicijativama (npr. uspostava sustava upravljanja prema ISO normama, HACCP, 6 Sigma, itd.).

20 Ključeva       CILJEVI    ZNAČAJKE    KORISTI

„20 ključeva“ uključuje sve zaposlenike u ostvarivanje ukupnih ciljeva tvrtke. Tvrtke izvješćuju o značajnim poboljšanjima u smislu:

• povećanja produktivnosti i smanjenja troškova,
• smanjenja neispravnosti / pogrešaka,
• smanjenja zaliha / nedovršenih procesa,
• razvitka vještina zaposlenih,
• bolje komunikacije i razumijevanja poslovnih ciljeva, kao i pitanja koja na
   te ciljeve utječu.

Domaće tvrtke koje su implementirale metodologiju (više od 50 tijekom razdoblja 2004 – 2009.) posebno su isticale sljedeće rezultate primjene:

• olakšano postizanje poslovnih ciljeva (prijenos i prepoznavanje ciljeva kroz
   cijelu organizaciju, vizualizacija praćenja ostvarenja, višerazinska
   komunikacija),
• uključenost zaposlenika (aktivnosti u malim grupama, planiranje aktivnosti,
   praćenje izvršenja, prijedlozi za poboljšanja),
• ostvarenje izravnih financijskih ušteda (racionalizacija procesa, smanjenje
   škarta, realizacija “malih” prijedloga),
• postupna izgradnja i razvitak nove kulture – kulture neprekidnog poboljšanja.

Prilagođena rješenja

Primjenom metodologije „20 ključeva“ uvodi se dvadeset praktičnih i međusobno povezanih metoda, čiji sinergijski učinci doprinose uspostavi i razvijanju kulture neprekidnog poboljšanja, kao temelja održivog uspjeha i stalnog napretka poduzeća. Za ostvarenje željenih rezultata u primjeni metodologije nužno je osigurati uspješnu „ugradnju“ alata „20 ključeva“ u svakodnevne poslovne aktivnosti, kao dio nove kulture te novih pravila i načina ponašanja.

Iskustvo stečeno kroz brojne implementacije metodologije u tvrtkama različitih područja djelovanja, kao i međunarodno iskustvo, upotpunjeno studijskim putovanjima, dopušta nam iskorak u razvitak prilagođenih rješenja za programe neprekidnih poboljšanja poslovanja.

Ovakav pristup, gdje je metodologija „prekrojena“ u smislu fokusa i opsega prema konkretnim potrebama poslovnog sustava, donosi brojne koristi. Ne samo da se na ovaj način osigurava bolja prihvaćenost, djelotvornija implementacija i bolja održivost primjene, nego „vlastiti sustav“ donosi nov i svjež fokus i cilj te snažan energetski poticaj organizaciji.

Ostale savjetodavne usluge

Suvremena poduzeća nastoje unaprijediti vlastitu konkurentnost poboljšanjem kvalitete proizvoda i usluga, njihovom bržom isporukom i nižim cijenama. Metodologija „20 ključeva“ u takvoj situaciji predstavlja primjereno trajno rješenje (projekt dužeg trajanja), budući da su alati usmjereni i na procese / potprocese / aktivnosti koji karakteriziraju poslovni sustav, kao i na ljudske potencijale poduzeća (s ciljem stvaranja pogodnih uvjeta za povećanu motiviranost zaposlenika).

Međutim, ukoliko je tijekom svog razvitka poduzeće dospjelo u stanje u kojem je primjereniji kratkotrajan intenzivniji angažman vanjskog savjetnika, sa zadovoljstvom ćemo ponuditi neke od „klasičnih“ savjetodavnih usluga s područja:

• razvoj strategije
• razvoj organizacijske strukture
• razvoj upravljanja procesima
• „soft“ vještine – komunikacija, vođenje, timski rad.

Kontakt

Žarko Jakovljević, mr.sc.dipl.ing.
direktor

Epitychia d.o.o.
Crnčićeva 41, 10000 Zagreb, Hrvatska
+ 385 91 2728 091
zjakovljevic@epitychia.hr


Naši međunarodni partneri
PPORF Development Institute (PDI) - Japan
Organisation Development International (ODI) - Južnoafrička Republika


Tvrtke PDI i ODI su Epitychiji dodijelili prava
na eksploataciju metodologije „20 ključeva“
na području Republike Hrvatske
Copyright  ©  Epitychia d.o.o.   Sva prava pridržana.Design & development by OVOJE